DHL

Åt logistikföretaget DHL utför vi fortlöpande underhåll samt ombyggnationer i västberga.

Vi har nyligen värmeisolerat kontor och terminal. Samt bytt ut samtliga portar och byggt en nu kundtjänstmottagning för paket ut- och inlämning.